Registrera | Glömt lösenord?

»Spelar ny musik  »Marknadsför band/artister  »Ökar din musikalitet
Demomusik på band

Kvintcirkeln

Kvintcirkeln

Kvintcirkeln är ett hjälpmedel för att beskriva olika toner, ackord och tonarters förhållande till varandra. Kvintcirkeln har fått sitt namn just därför att den består av kvinter - en kvintcirkel. En kvint kallas avståndet (intervallet) mellan fem toner t.ex. från C och upp till G: C, D, E, F, G. Observera att det är fem heltoner (7 halvtoner). Överst i kvintcirkeln står ett C och till höger om detta ett G. Mellan dem är det just fem toner. Om man fortsätter medurs i kvintcirkeln finner man att från G upp till D är det också fem toner osv. Man kan även räkna från C och neråt, dvs. moturs i kvintcirkeln. Från C till F blir det då: C, B, A, G, F. Från F till Bb också fem toner osv. Kvintcirkeln Kvintcirkeln. Den är ett hjälpmedel för att beskriva olika toner, ackord och tonarters förhållande till varandra.

Tonarter består enligt tidigare resonemang av tre ackord: Tonika, Subdominant och Dominant. Tonikan är det ackord som bildas med skalans första ton som grundton. Subdominant bildas på den fjärde tonen och dominanten på den femte. Med dessa kunskaper kan man räkna ut att tonarten C-dur består av ackorden C-, F- och G-dur. I kvintcirkeln ser man då att ett steg moturs om tonikan C finner man subdominanten F. Ett steg medurs om C ligger dominanten G. Att den femte tonen i skalan är en kvint är begripligt men hur kan den fjärde också vara det? Den fjärde tonen är en kvint fast moturs i kvintcirkel vilket medför att man måste nedåt: C B A G F. Alltså är F också en kvint. Varje durackord har en "släkting" i moll G-em, C-am, F-dm osv. Dessa visas i ringen innanför de andra ackorden i kvintcirkeln. De kallas för parallellackord och benämns Tonikaparallell (Tp), Subdominantparallell (Sp) och Dominantparallell (Dp). Parallelltonarterna är ett sätt att utöka antalet ackord som låter bra tillsammans. Det är även vanligt att man lägger till den 7:de tonen i skalan hos ackord som då blir ex: A7 E7 mfl. Dessa ackord fungerar lika bra som durackorden musikmässigt.
Musik | Om demolåtar.se | Facebook | | Disclaimer | Naviti AB | API | Admin
MinaLån.se

FB

Kolla in oss på facebook.

Sök låtar

Alla låtar

Tipsa musikvänner

Share |

Låttexter

Din text här? Lägg till låttext!